Tillbaka

Policy kring personuppgifter

När du kontaktar oss på Duschprodukter Group är vi noga med att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Uppgifterna använder vi för att ge dig bästa möjliga service, uppfylla de avtal vi ingår samt fullgöra våra förpliktelser gentemot myndigheter.

Personuppgifter omfattar sedvanlig information som namn, adress, telefonnummer, epostadress, kundnummer, orgnr/personnummer, betalningsuppgifter och inköpshistorik. Det innefattar också normal webbanalys av besök och användning av vår sajt, inklusive ip-adress. Hantering av personuppgifter sker även när du beställer våra produkter genom tredje part, för att säkerställa leverans och god kundservice.

Vi sparar uppgifter så länge det finns ett behov, för att ge dig god service även i framtiden. På din begäran kan vi delge dig vilka uppgifter som finns sparade om dig. Du kan också begära radering av de uppgifter som vi inte är juridiskt skyldiga att lagra, t ex genom bokföringslagen. Vi är noga med hanteringen av dina personuppgifter och säljer aldrig personuppgifter till utomstående för marknadsföring.

Denna informationstext uppdateras löpande. Den senaste versionen finner du alltid på denna sida.